Wypróbuj
Powrót do strony głównej

Usługi sprzątania

Dzięki Einpix możesz wydajniej dystrybuować wewnętrzne zadania i skupiać się na obszarach problemowych w przepływie pracy. Obserwując przepływy pracy w czasie rzeczywistym, możesz być również bardziej produktywny w zarządzaniu ludźmi i przepływem informacji. Einpix stanie się niezbędnym narzędziem do planowania audytów i znajdowania długoterminowych rozwiązań problemów dla menedżerów ds. Jakości. System pozwoli również na sprawne zarządzanie wszystkimi żądaniami klientów z wielu różnych zarządzanych podmiotów, zapewniając, że klient nie doświadczy zmian, gdy zmienia się pracownik, ponieważ historia wiadomości i zadań pozostaje w systemie. Jednocześnie nowy pracownik zobaczy w systemie wszystkie zadania zastępowanego pracownika, dzięki czemu będziesz mieć pewność, że ani jedno zlecenie klienta nie przepadnie, a cała praca zostanie wykonana na czas.

Dzięki Einpix możesz:

 • Zarządzać procesem usług sprzątania;
 • Rządzić zadaniami pracowników, lidzić czas pracy i planować;
 • Zarządzać awariami sprzętu czyszczącego poprzez przydzielanie zadań firmom zewnętrznym lub pracownikom wewnętrznym;
 • Planować audytów;
 • Zarządzać pracami planowymi i okresowymi;
 • Zarządzać jakością usług;
 • Zarządzać zapytaniami od klientów lub najemców;
 • Identyfikować i rozwiązywać obszarów problemowych w procesach pracy;
 • Zapewniać bezpieczeństwo pracy;
 • Rządzić zobowiązaniami kontraktowymi (SLA) klientów;
 • Przygotować raporty serwisowy wykonanie usług z podpisem elektronicznym;
 • Zarządzać bazą materiałów i usług;
 • Zarządzać bazą klientów;
 • Zarządzać bazą obsługiwanych obiektów;
 • Tworzyć raporty o defektach za pomocą wadliwych aktów (PDF);
 • Udostępniać dokumenty, pliki i filmy;
 • Wymienić się obiektami, zadaniami i tagami z firmami zewnętrznymi który posługiwać się Einpix.
Usługi sprzątania Usługi sprzątania

Dzięki Einpix możesz:

 • Zarządzać procesem usług sprzątania;
 • Rządzić zadaniami pracowników, lidzić czas pracy i planować;
 • Zarządzać awariami sprzętu czyszczącego poprzez przydzielanie zadań firmom zewnętrznym lub pracownikom wewnętrznym;
 • Planować audytów;
 • Zarządzać pracami planowymi i okresowymi;
 • Zarządzać jakością usług;
 • Zarządzać zapytaniami od klientów lub najemców;
 • Identyfikować i rozwiązywać obszarów problemowych w procesach pracy;
 • Zapewniać bezpieczeństwo pracy;
 • Rządzić zobowiązaniami kontraktowymi (SLA) klientów;
 • Przygotować raporty serwisowy wykonanie usług z podpisem elektronicznym;
 • Zarządzać bazą materiałów i usług;
 • Zarządzać bazą klientów;
 • Zarządzać bazą obsługiwanych obiektów;
 • Tworzyć raporty o defektach za pomocą wadliwych aktów (PDF);
 • Udostępniać dokumenty, pliki i filmy;
 • Wymienić się obiektami, zadaniami i tagami z firmami zewnętrznymi który posługiwać się Einpix.

Masz pytania?
Napisz do nas!

Powrót do góry