Wypróbuj
Powrót do strony głównej

Kluby sportowe

Einpix umożliwia bardziej wydajną obsługę i zaplanowaną konserwację oraz zmniejsza częstotliwość powtarzających się problemów. W systemie będziesz mógł zarządzać higieną każdego klubu, sprzątaniem, dezynfekcją, konserwacją i zatrudnieniem personelu. Pracownicy Klubu będą mogli zlecać prace rzemieślnikom, firmom sprzątającym lub innym zewnętrznym dostawcom.

Dzięki Einpix możesz:

 • Utrzymanie lokalu i organizacja planowanych prac;
 • Zarządzanie zadaniami pracowników i planowanie czasu;
 • Prowadzenie harmonogramu czyszczenia i dezynfekcji wyposażenia klubu;
 • Zarządzanie rejestracją i usuwaniem awarii wyposażenia klubu;
 • Rejestracja zadań dla rzemieślników i firm sprzątających;
 • Udostępniać dokumenty, pliki i filmy;
 • Wymiana obiektów, zadań i tagów z firmami zewnętrznymi za pomocą Einpix.
Kluby sportowe Kluby sportowe

Dzięki Einpix możesz:

 • Utrzymanie lokalu i organizacja planowanych prac;
 • Zarządzanie zadaniami pracowników i planowanie czasu;
 • Prowadzenie harmonogramu czyszczenia i dezynfekcji wyposażenia klubu;
 • Zarządzanie rejestracją i usuwaniem awarii wyposażenia klubu;
 • Rejestracja zadań dla rzemieślników i firm sprzątających;
 • Udostępniać dokumenty, pliki i filmy;
 • Wymiana obiektów, zadań i tagów z firmami zewnętrznymi za pomocą Einpix.

Masz pytania?
Napisz do nas!

Powrót do góry